Y Dyfodol.

Yn ein hymdrech i foderneiddio ac i ddarparu gwasanaeth gwell i’n cwsmeriaid, rydym wedi cyflogi NorthWales Media Ltd sef cwmni lleol sy’n arbenigo mewn TG (technoleg gwybodaeth) a marchnata er mwyn helpu ni i fuddsoddi ar gyfer y dyfodol.

Mae ei’n gwefan newydd yn ei gwneud yn haws i gystylltu a ni ar unrhyw adeg ar gyfer ein gwasanaethau lle y bydd gwybodaeth gyfredol ar gael trwy’r adeg.

Gwnewch yn siwr i ddilyn ni ar Facebook i weld pa ceir sydd ar gael ar gyfer rhannau ac am tips. Mae Mike a Dewi wedi cael mlyneddoedd o brofiadau yn y diwydiant hwn ac maent yn wyddoniadur o wybodaeth.

Un o’r nodweddion y byddem yn hoffi ei’n cwsmeriaid rheolaidd i’w weld yw ei’n tudalen Facebook lle byddwn yn postio’r ceir diweddaraf sy’n cael eu casglu er mwyn i chi weld os ydych eisiau unrhyw rannau a allwn ni adfer cyn i’r broses ailgylchu cychwyn. Mae hyn yn golygu ein bod yn gallu cymryd rhan angenrheidiol yn effeithlon cyn i unrhyw ddifro digwydd yn y broses o dadlygru ac anfon at y malwr ar gyfer ailgylchu.

Er ein bod yn moderneiddio ein systemau, byddwch yn garedig gan ein ni’n dod i’r arfer a’r ffurf newydd yma ac fel llawer o ein cysmeriaid sy’n ymfalchio yn y system o gadw cerbydau eu hunain.Rydym yn mecanyddol ac weithiau’n drydanol, ond nid yn gymaint o digidol.

Tu allan i orau gwaith, y ffordd orau i gyswllt a ni yw trwy e-bost. Os nad ydych yn ganol oed ac yn sarrug fel ni am gyfryngau cymdeithasol, yna bydd neges Facebook yn iawn. Os yr ydych ar ein rhestr cyswllt rheolaidd, yna byddwn yn eich ychwanegu at ein grwp WhatsApp lle y byddwch yn cael cyhoeddiadau am y ceir diweddaraf yn ein busnes. Ie, rydym yn ymwybodol o’r camau newydd rydym yn cymerid i’w wella ein system a rydym wedi cymryd cwrs, hyd yn oed, er mwyn allu afon lluniau a negesueon hefo’i gilydd. Waw!

Yn olaf, gallwch ffonio ni ar unrhyw adeg. Mae ei’n llinellau yn dueddol o fod yn brysur ac felly trwy yr options o allu cyswllt ni ar e-bost, Facebook neu WhatsApp rydym yn gobeithio i gryfhau ein system a gwasanaeth hefo chi.

Mike a Dewi

Comments for this post are closed.